24 พ.ย. 2554

If You Go - ถ้าเธอไป

แปลเพลง If You Go
Performed by : Jon Secada
Written by : Jon Secada, Miguel Morejon
Album : Heart, Soul & a Voice
Label : SBK
Genre : Pop
Year : 1994
Key : D Major


Taking a day at a time
Dealing with feelings I don't wanna hide
Learning to love as I go, baby
Without taking you along for a ride.

Tried to find myself
Tried to find the truth
Get out from this shell
Girl I'm almost there
To show you how much I really care.

If you go; say goodbye
There'll be something missing in my life
'Cause you know
That all I really (all I really) want is you.

Sorry if you felt misled
But I know what I feel,
I know what I said, baby
God I hope you believe,
Believe in all that we can be
The future in us together in love.
You're the reason I'm strong
Don't you think I don't know
This is where I belong
Give me the time
To say that you're mine,
To say that you're mine.

If you go; say goodbye
There'll be something missing in my life
'Cause you know
That all I really (all I really) want is you.

Tried to find myself
Tried to find the truth
Get out from this shell
Girl I'm almost there
So let me show you,
so let me show you.

If you go; say goodbye
There'll be something missing in my life
'Cause you know
That all I really (all I really) want is you.

อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
จัดการกับความรู้สึกที่ฉันไม่อยากซ่อน
เรียนรู้ที่จะรัก ขณะที่ฉันไป, ที่รัก
โดยปราศจากการพาเธอร่วมทางไปด้วย

พยายามค้นหาตัวฉันเอง
พยายามค้นหาความจริง
ออกจากเปลือกที่หุ้มความรู้สึกนี้
ที่รัก ฉันเกือบจะทำได้แล้ว
ที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันแคร์เธอมากแค่ไหน

ถ้าเธอไป, กล่าวคำลา
ฉันจะพลาดบางอย่างในชีวิตไป
เพราะเธอรู้ว่า
สิ่งเดียวที่ฉันต้องการจริงๆ คือเธอ

ขอโทษด้วย ถ้าเธอเข้าใจผิด
แต่ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันรู้ว่าฉันพูดอะไร ที่รัก
พระเจ้า ฉันหวังว่าเธอจะเชื่อ
เชื่อในทุกสิ่งที่เราเป็นได้
อนาคตที่เรารักกัน อยู่ร่วมกัน
เธอคือเหตุผลที่ฉันเข้มแข็ง
เธออย่าได้คิดเลยว่าฉันจะไม่รู้
นี้คือที่ที่ฉันเป็นส่วนหนึ่ง
ให้เวลาฉันหน่อย
เพื่อบอกว่าเธอเป็นของฉัน
เพื่อบอกว่าเธอเป็นของฉัน

ถ้าเธอไป, กล่าวคำลา
ฉันจะพลาดบางอย่างในชีวิตไป
เพราะเธอรู้ว่า
สิ่งเดียวที่ฉันต้องการจริงๆ คือเธอ

พยายามค้นหาตัวฉันเอง
พยายามค้นหาความจริง
ออกจากเปลือกที่หุ้มความรู้สึกนี้
ที่รัก ฉันเกือบจะทำได้แล้ว
ดังนั้นให้ฉันได้แสดงให้เธอรู้เถอะ
ดังนั้นให้ฉันได้แสดงให้เธอรู้เถอะ

ถ้าเธอไป, กล่าวคำลา
ฉันจะพลาดบางอย่างในชีวิตไป
เพราะเธอรู้ว่า
สิ่งเดียวที่ฉันต้องการจริงๆ คือเธอ
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape